logo-vn

KIỂM SOÁT NĂNG LƯỢNG

Bằng cách kết hợp các giải pháp quản lý năng lượng cho khách hàng, chúng tôi có thể giúp tối đa hóa hiệu quả năng lượng của một ngôi nhà

Với hệ thống tự động hóa, bạn có thể kiểm soát tất cả các thiết bị gia dụng trong nhà của bạn.

Bật và tắt các phụ tải tại các thời điểm khác nhau, kiểm soát năng lượng tiêu thụ của các thiết bị và loại trừ tải theo mức độ ưu tiên của người sử dụng.

Nhờ đó bạn có thể kiểm tra năng lượng tiêu thụ thực tế trên thiết bị đầu cuối so với thông số lý thuyết, điều này cho phép bạn loại bỏ những lãng phí không cần thiết mà không làm giảm mức độ thoải mái, tiện nghi trong đời sống hàng ngày.