logo-vn

ĐIỀU KHIỂN TƯỚI TIÊU

Chúng tôi cung cấp những giải pháp tươi tiêu hợp lý nhất mà vẫn đảm bảo được nhu cầu tiết kiệm nguồn tài nguyên vô giá “nước”

Điều khiển van điện từ và bơm nước của hệ thống tưới nước, tích hợp với cảm biến thời tiết, nhiệt độ, độ ẩm ngoài trời để có chế độ tưới phù hợp.